NVI Combi (tilluftsskorsten)

  • Artikelnummer: NVI Combi

Stålskorsten med integrerad tilluftskanal

Nu finns en ny kostnadseffektiv lösning att installera kamin och skorsten i redan färdigbyggda energisnåla hus. Vi har tagit fram en skorsten som tar in uteluft genom takhuven och ner genom en kanal mellan innerör och yttermantel. Du har nu möjlighet att vänta med beslutet vart du vill placera din eldstad och inte begränsas vid en yttervägg. I takt med att allt fler lågenergi- och passivhus byggs har värmeisolering blivit en utmaning. I dag används dubbla ytterväggar för att undvika höga energikostnader i nybyggda hus. De innebär mycket täta byggnader som i sin tur gör det nödvändigt med tillförsel av luft för att förbränningen i en eldstad ska fungera. Nu finns det en lösning även för energieffektivt hus och de som byggts på platta. Med NVI2000 Combi har du möjlighet att placera din eldstad centralt i huset efter att huset är färdigbyggt och på så vis undvika besvär och höga kostnader för att leda in förbränningsluften till den tilltänkta placeringen. Ett extra plus när det gäller detta dubbelsidiga skorstenssystem är den extra isolering som kanalen mellan innerrör och yttermantel som uteluften ger. Luft är den bästa isolering som finns. Under en riktigt vargavinter har vi testkört denna skorstenslösning både i norra och södra Sverige och den fungerar fantastiskt bra.